Arkitekt Brian Adam

Sedan 1972

RIBA logo

Medlem i Sveriges arkitekter - SAR / MSA

Medlem i Royal institute of british architects

Mitt namn är Brian Adam.

Min resa började redan år 1972 när jag började arbeta i Cambridge, England, efter min universitetsexamen vid University of Nottingham. Där arbetade jag med varierade projekt lokalt fram till 1989 då övergången till Sverige påbörjades efter ett projektuppdrag i ett svensk team. 2012 startade jag mitt eget företag och hade då samlat på mig erfarenhet av både historiska och moderna designstilar från flertal marknader, framförallt från att arbeta med svensk och brittisk arkitektur. Jag driver företaget från Visby, Gotland, men arbetar digitalt mot övriga områden. Jag har även arbetat med olika metoder genom åren som varierat från att teckna för hand till 3D-modellering och kan idag arbeta med väldigt skilda uppdrag. Bilden visar en handgjord skiss på en takkonstruktion vid det projekt som inledde min fortsatta karriär i Sverige.

London Arc